Çıkma Belgesi İstek Dilekçesi

  1. 18 yaşını doldurmuş öğrenciler veya noterden vekil tayin ettiği kişi,
  2. 18 yaşını doldurmamış öğrenciler için, veli (anne-baba) veya velinin noterden vekil tayin ettiği kişi tarafından alınabilecektir.