Açık Öğretim Lisesi

İlk Kayıt İşlemleri

 Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, 18 yaşını doldurmamış olanların velileri ile birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi ile Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvurması gerekmektedir.

  

Açık Öğretim Lisesine kayıtlarda yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

 

 

Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir?

  

a) İlköğretim Okulu/ortaokul mezunu olanlar.

 

b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar.

 

c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da yurt dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden veya Eğitim Müşavirliklerinden yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi olanlar.

 

başvurabilir.

 

 

 

Dikkat: Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Açık Öğretim Lisesine I. ve II. dönem ilk kayıt ve I. II. ve III. dönem kayıt yenileme dönemlerinde geçiş yapılabilmektedir. Açık Öğretim Lisesinden Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçişler ise sadece I. Dönem Yeni Kayıt tarihleri arasında yapılmaktadır.

 

 

 

İlk Kayıt İçin Gerekli Evrak

 

 

 

e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

 

İlköğretimi tamamlayanlar ile liselerin ara sınıflarından ayrılanlardan,

 

Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

 

T.C. kimlik numarasını gösteren belge,

 

 

 

Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalayacaklardır. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

 

 

 

Dikkat: Açık İlköğretim Okulu veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun olan öğrencilerden, sistem üzerinde söz konusu okuldan mezun olduğu görülenlerin kayıtları alınırken herhangi bir mezuniyet belgesi istenmeyecektir. Ancak mezuniyet belgesi ile müracaat eden öğrencilerin belgeleri alınıp, sisteme taranarak yüklendikten sonra dosyasına konulacaktır.

 

 

 

Dikkat: Kayıt alınırken, mezun olduğu ortaokul/ilköğretim okulu belli olmayanlar ile örgün eğitimde geçtiği/okuduğu sınıflardaki görmüş olduğu derslere ait notlarında eksiklik olan öğrencilerden bu eksikleri tamamlatılarak onaylı belgeleri teslim alınıp, taranarak sisteme yüklenecektir. (Örneğin: e-Okul sisteminde, 2. sınıf notu olup, 1. sınıf notu olmayanların 1. sınıf notları istenerek kayıt yapılacaktır.)

 

 

 

e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrenciler için;

 

 

 

İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;

 

T.C. kimlik numarasını gösteren belge,

 

Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

 

İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan, Diploma Kayıp Örneğinin aslı),

 

istenir.

 

Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden;

 

T.C. kimlik numarasını gösteren belge,

 

Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

 

Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı,

 

T.C kimlik numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

 

 

 

istenir.

 

 

 

Dikkat: Öğrencinin tasdikname/tasdikname kayıp belgesinde sınıfı, okuduğu sınıflardaki notları, DAHA ÖNCE MEZUN OLDUĞU OKUL ortaokul/ilköğretim okulunun isminin mutlaka yazması gerekmektedir. Bu bilgilerden biri yazmıyor ise eksik olan bilgiyi tamamlayacak ayrıca bir belgenin olması gerekmektedir. Belge ve bilgileri tam olmayan öğrencilerin kayıtları alınmayacaktır.

 

Dikkat: Tasdiknamenin ekinde olması gereken not döküm belgesinin aslının temin edilememesi durumunda, notları gösteren belgelerin onaylı sureti kabul edilecektir.

 

Dikkat: Öğrencilerin tasdiknamede yer alan bilgilerinin sisteme işlenmesinden veri girişlerini yapan kişi sorumludur.

 

 

 

Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olan Öğrencilerden;

 

 

 

T.C. kimlik numarasını gösteren belge,

 

Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

 

Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden veya Eğitim Müşavirliklerinden “Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir” başlığı altında yer alan  (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesinin aslı (Karneler denklik belgesi yerine geçmez.),

 

T.C kimlik numarası olmayanlardan, Sınav Bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

 

istenir.

 

 

 

 

 

 

 

Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılan Öğrencilerden (Tasdiknameli Form C işlemi);

 

 

 

T.C. kimlik numarasını gösteren belge,

 

Açık Öğretim Lisesinden alınan tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı,

 

T.C kimlik numarası olmayanlardan Sınav Bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

 

istenir.

 

 

 

Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Almış Öğrencilerden; (Tasdiknameli Form C işlemi);

 

 

 

T.C. kimlik numarasını gösteren belge,

 

Mesleki Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı,

 

Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

 

T.C kimlik numarası olmayanlardan Sınav Bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

 

istenir.

 

 

 

Öğrenciler tasdikname belgesinin aslı ile Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yürüten Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek geçiş dilekçelerini vereceklerdir. Bu öğrencilerin dosyaları kayıtlı oldukları okullardan istenecek. Sistemden de dosya nakli gerçekleştirilecektir. Ancak dosyası Mesleki Açık Öğretim Lisesi (Ankara) Müdürlüğü arşivinde olan öğrencilerin belgeleri dosyasına konulmak üzere Müdürlüğümüze (Ankara) gönderilecektir.

 

 

 

Açık Öğretim Lisesinde Kayıtlı Ancak Öğrencilik Durumu “Silik” Olanların Başvuruları

 

Bu öğrenciler sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra T.C. kimlik numarasını gösteren belge ile kendilerine en yakın Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek kayıtlarını aktif hale getirteceklerdir.

 

 

 

Dikkat: 2002 yılı ve daha önce Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmış, bu tarihten sonra hiç kayıt yenilememiş ve halen öğrencilik durumu “Silik” olan öğrencilerin T.C. kimlik numaraları Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı olmayabilir. Bu öğrencilerimiz öncelikle, durumlarını anlatan bir dilekçeyi ve T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisini tek sayfada olacak şekilde, 0 312 213 01 75’e faks (ya da aciklise@meb.gov.tr adresine e-posta) göndermeleri gerekmektedir.

 

 

 

İlk Kayıt Şartlarına Ait Açıklamalar

 

Kimlerden Sınav Bedeli Alınmaz?

 

1974 Kıbrıs Barış Harekâtında şehit olanların eş ve çocuklarından, aynı mücadelede gazi olanların ile eş ve çocuklarından;

 

Terörle mücadelede görevini yaparken şehit düşenlerin eş ve çocuklarından, aynı mücadelede gazi olanlar ile eş ve çocuklarından;

 

Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar ile İstiklal Madalyası verilmiş olanlardan,

 

Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri verilenlerden,

 

Cezaevinde tutuklu veya hükümlü olanlardan,

 

durumlarını belgelendirmek şartıyla ilk kayıt sınav bedeli alınmayacaktır.

 

Söz konusu belgelerin fotokopileri alınacak ve üzerine  “aslı gibidir” ibaresi yazılarak tarandıktan sonra öğrenci dosyasına konulacaktır.

 

Not: Şehit ve gazilerimizin eş ve çocukları, evlendikleri takdirde “Sınav Bedeli” ödemek zorundadır.

 

 

 

Kayıt Başvurusunun Geçersiz Olduğu Durumlar;

 

 

 

Sınav Bedeli ödenmemiş ise,

 

Sınav Bedeli ödenmiş ancak Halk Eğitimi Merkezi ile Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine kayıt için başvurmamışsa,

 

Kayıt için istenen belgeler ile belgelerde yazması gerek bilgilerde eksiklik var ise,

 

Ortaokul / ilköğretim okulundan sorumlu ders/dersleri var ise,

 

Sınav Bedelinden muaf olan öğrenciler muafiyet belgelerini teslim etmemişse,

 

bu öğrencilerin kayıtları kabul edilmez. Eksik belge veya bilgi olmasına rağmen kaydı alınmış bu öğrencilerin kayıtları silinir. Kaydı alan kurum tarafından alınmış olan belge var ise bu belgeler iade edilir.

 

Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin Kayıtlarla İlgili Yapacağı İş ve İşlemler

 

Sınav Bedelini T.C. kimlik numarası beyan etmek suretiyle anlaşmalı bankalara ödemeyen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

 

İlk kayıt alınırken öğrencinin teslim etmesi gereken evraklarında veya evraklardaki bilgilerinde eksiklik olan öğrencinin ilk kayıt işlemleri yapılmayacaktır. Öğrencinin kaydı alınmış anacak belgelerinde ve bilgilerinde eksiklik tespit edilmiş ise kaydı silinecektir. Silinen kayıttan, eksik belge ve bilgi ile kaydı alan kurum sorumludur. (Tasdikname/tasdikname kayıp ve diploma/diploma kayıp belgesinin aslı ile tasdikname/tasdikname kayıp belgesinde veya ekinde; öğrencinin sınıfı, okuduğu sınıflardaki notları, daha önce mezun olduğu ortaokul/ilköğretim okulunun ismi mutlaka olması gerekmektedir.)

 

Alınan kayıtların, kayda esas evrakı ( diploma, tasdikname, öğrenim durum belgesi, denklik belgesi vb. ) ile öğrenciye ait özel durumunu belirten rapor ve belgeler ( sağlık kurul raporu, şehit yakınlık belgesi vb. ) taranarak Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine aynı gün içerisinde aktarılacaktır.

 

İlk kayıt için başvuran öğrencinin fotoğrafı (vesikalık fotoğraf standartında ve yüzü ışığa dönük olarak ) çekilerek sisteme aktarılacaktır.

Fotoğrafın sisteme nasıl aktarılacağı öğrenmek için tıklayınız.

 

İstenmedikçe irtibat büroları tarafından Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne herhangi bir evrak gönderilmeyecektir.

 

Yabancı uyruklu olup kimlik numarası olmayan öğrenci adaylarının, ilk kayıt işlemlerini yaptırabilmeleri için, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne başvurmak suretiyle yabancı kimlik numarası almaları gerekmektedir.

 

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan çıktısı alınacak İlk Kayıt Öğrenci Raporu’nun, öğrenci veya velisi tarafından ad ve soyadı yazılarak imzalanması sağlanacaktır.

 

e-Okuldan alınan bilgileriyle belgesiz olarak kaydı yapılan öğrencilerin ayrıldığı okulundan hiçbir belge istenmeyecektir.

 

Bilgileri e-Okulda olmayan ve tasdikname (ara sınıf) belgesi ile kayıt yaptıran öğrencilerin ayrıldığı okulundan tasdiknamesinin 2. sureti ve diplomaları resmi yazı ile istenecektir.

 

Açık Öğretimden Tasdikname ile ayrılan öğrencilerin yeniden Açık Öğretim Lisesine Kayıt İşlemi

 

Tasdiknameli Form C işlemi

 

I. Öğrenci Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alarak ayrılıp, yeniden tasdiknamesi ile Açık Öğretim Lisesine kayıt olmak isterse;

 

Öğrenci için Tasdiknameli Form C işlemi yapılacak, Açık Öğretim Lisesinden almış olduğu tasdiknamesi sisteme taranacaktır.

 

 II. Öğrenci Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alarak ayrılıp, özel bir lise yada örgün liseye kayıt olduktan sonra yeniden Açık Öğretim Lisesine kayıt olmak isterse;

 

Öğrenci için Tasdiknameli Form C işlemi yapılacak, örgün lise / özel liseden almış olduğu tasdiknamesi sisteme taranacaktır.

 

Öğrencinin dosyası Mesleki Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yapan okullardan birinde ise, geçiş işlemini yapan Halk Eğitimi Merkezi ile Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlükleri öğrencinin dosyasını ilgili okuldan isteyerek, sistem üzerinden dosya nakil işlemini de gerçekleştirecektir.

 

Tasdiknameli Form C işlemi yapılan öğrencilerin belgeleri sisteme tarandıktan sonra, kayıt işlemlerinin son günü, işlemi yapılan öğrenci listesi, resmi yazının ekinde aciklise@meb.gov.tr adresine Tasdiknameli Form C ibaresi düşülerek e-Posta olarak gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emniyet Mahallesi Milas Sokak No 21 06500 Teknikokullar Yenimahalle/Ankara - MEBİM 444 06 32

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.